Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật Xoilac nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin của người dùng khi truy cập và sử dụng trang web Xoilactv. Chính sách bảo mật này cũng giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Người dùng cần đọc kỹ và hiểu rõ Chính sách bảo mật này trước khi sử dụng dịch vụ của Xoi lac.

Chính sách bảo mật Xoilac

Chính sách bảo mật Xoilac
Chính sách bảo mật Xoilac

Thông tin cá nhân thu thập

Khi người dùng truy cập và sử dụng trang web Xoilac, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của người dùng nếu đã đăng ký và có sự đồng ý từ người dùng:

  • Thông tin đăng ký: Đây là thông tin mà người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản trên Xoilactv, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu và các thông tin khác mà chúng tôi yêu cầu.
  • Thông tin thanh toán: Đây là thông tin mà người dùng cung cấp khi sử dụng các dịch vụ trả phí trên Xoi lac, bao gồm số thẻ tín dụng, ngân hàng, tài khoản PayPal và các thông tin khác mà chúng tôi yêu cầu.
  • Thông tin thiết bị: Đây là thông tin về thiết bị mà người dùng sử dụng để truy cập trang web Xoi lac, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP, vị trí địa lý, cookie và các thông tin khác mà Xoi lac có thể thu thập từ thiết bị của người dùng.
  • Thông tin hoạt động: Đây là thông tin về cách người dùng sử dụng trang web Xoi lac, bao gồm các kênh truyền hình, video, tin tức, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, chương trình bình luận mà người dùng xem, thời gian xem, tần suất xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ và các thông tin khác mà chúng tôi có thể thu thập từ hoạt động của người dùng trên trang web Xoi lac.

Đọc thêm: Điều Khoản Sử Dụng

Cách sử dụng thông tin

Xoi lac sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ: Xoilactv sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp và duy trì dịch vụ xem bóng đá trực tuyến miễn phí và trả phí cho người dùng, bao gồm xác thực tài khoản, xử lý thanh toán, gửi thông báo, hỗ trợ khách hàng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
  • Cải thiện và phát triển dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cải thiện và phát triển dịch vụ của mình, bao gồm nâng cao chất lượng, tính năng, nội dung, giao diện và trải nghiệm người dùng của trang web Xoilac.
  • Phân tích và nghiên cứu: Xoi lac sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để phân tích và nghiên cứu xu hướng, thói quen, sở thích và hành vi của người dùng khi sử dụng trang web Xoi lac, nhằm đánh giá hiệu quả, đo lường tương tác và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh của Xoilac.
  • Tiếp thị và quảng cáo: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để tiếp thị và quảng cáo các dịch vụ, sản phẩm, sự kiện, khuyến mãi và đối tác của chúng tôi, nhằm tăng cường thương hiệu, thu hút và giữ chân người dùng. Xoi lac cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để hiển thị các quảng cáo có liên quan và phù hợp với sở thích và nhu cầu của người dùng trên trang web Xoilac hoặc trên các trang web khác.
  • Tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi: Xoi lac sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để tuân thủ các quy định pháp luật, quyền riêng tư, an ninh và bảo mật liên quan đến hoạt động của Xoi lac. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của chúng tôi, người dùng và bên thứ ba khác, khi cần thiết.

Cách lưu trữ thông tin

Xoilac lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trên các máy chủ an toàn và bảo mật, được đặt tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác có chính sách bảo mật tương đương hoặc cao hơn Việt Nam. Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật này của Xoilac, hoặc theo quy định của pháp luật.

Sau khi thông tin cá nhân của người dùng không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của người dùng của mình, trừ khi có yêu cầu của người dùng hoặc có sự đồng ý của người dùng. Xoi lac áp dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi, xóa hoặc mất mát trái phép. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên thứ ba mà Xoilactv chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật tương đương hoặc cao hơn của chúng tôi.